Rak

Rak

„Cítím, tedy jsem.“

„Pramen horské bystřiny.“

-první voda – první cit – pocity – emoce – vnímavost  – empatie – pochopení – vcítění se do druhého jako pohled do zrcadla – jemnost – bezpečí domova a rodinné prostředí – něha matky

Back to Top