Hledání duše

30.3.2017 by Administrátor in Galerie Angelína kód: gal_obr_02
Hledání duše

Jak nejlépe hledat duši.

Duše člověka se zrcadlí v jeho oku. Oko na obraze zrcadlí pozorovatele, hledače a odpoutaného svědka. Toho, kdo je zamilován a fascinován duší. Tato postava je prostředníkem mezi okem, tím zvědavým a toužícím po světě. A okem jako branou do duše, do podstaty, do esence. Je tedy strážcem jednoho z životních záměrů: „Probudím a nechám promlouvat svou duši.“

Back to Top